Нормативтік құжаттар

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 шілдедегі № 925 қаулысы
2. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік
3. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама
4. Жарғыны бекіту туралы ММЖК 14.01.2019 жылғы №22 бұйрығы
5. Жарғы
6. Қызметтік әдеп қағидалары
7. Харассменттен қорғау саясаты