Нормативтік құжаттар

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық.
2. Мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу саясаты.
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат.
4. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
5. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік қағидалары