Автокөлік қызметінің мемлекеттік сатып алу хаттамасы

Серверді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Көп атқарымдық құралды (КАҚ А3) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Тоқталусыз қоректену көзін (ТҚК) бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Мониторды бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу